SP LOGISTIK

Från start till mål har projektbolagets avsikt varit att forma en modern generisk anläggning för logistikverksamhet. Med fokus på en samtida och tilltalande design som speglar projektbolagets kvalitet och vision. Projektet har också tagit stor hänsyn till miljö och energi aspekter, så som solpaneler, laddstationer och gröna ytor. Projektbolaget är stolt över att erbjuda en attraktiv och hållbar lösning för logistikbranschen på Stigamo företagsområde.  

  • Projekt: Logistik

  • Lokalisering: Jönköping

  • Omfattning: Förprojektering / bygglovshandling

  • Utbyggnad: 16700 m² / LOA 19200 m²

  • Start: 2021

  • Projektutvecklare: Ja