VÅRA TJÄNSTER

VI GÖR SAMHÄLLSBYGGNAD LITE ROLIGARE


AFFÄRSUTVECKLING

Många gånger talas det om affärsutveckling när ett nytt företag ska startas. Vi menar att affärsutveckling måste pågå hela tiden för att optimera tillväxten. 

MARKNADSUTVECKLING

Marknader står aldrig stilla, de är i förändring hela tiden, precis som vår omvärld. Genom vårt arbetssätt och våra analysmodeller fångar vi trenderna i tid som indikatorer inför Dina beslut. 

RÅDGIVNING

Vi anser att god rådgivning görs bäst efter det att behovsanalysen - som är unik för varje projekt och kund - är gjord. Det sägs att goda råda är dyra. Vi säger att goda råd är prisvärda. 

PROJEKTLEDNING

För oss innebär projektledning att alltid ha ett nära samarbete med beställaren med ansvar för projektets genomförande enligt fastställda beslut, kvalitet, kostnad och tidsramar. 

BYGGLEDNING

Oavsett storlek på projekt kan det vara utmanande att hålla en trygg och följsambyggledning. För bästa resultat kräver effektiv byggledning kärlek och nyfikenhet till produktionsprocessen.  Detta i kombination med lyhördhet, strukturerat arbetssätt sparar tid och ger projekten möjlighet att bli färdiga i tid. Vår långa och bereda erfarenhet ger oss möjlighet att tillhandahålla byggledning som är anpassad för just ditt projekt.

KONSULT -ENTREPRENADTJÄNSTER INFRASTRUKTUR - JÄRNVÄG 

Förändringar i företagens projektportfölj, orderstock är det nya normala, och kartan ritas om ofta för många verksamheter. Genom vårt koncept konsult-entreprenadtjänster sparar våra beställare tid och pengar. Specialister på teknikområden inom mark, bana, El/kontaktledning, signal, tele och kanalisation (M-BEST-K). Vi har möjlighet att offerera produktionschef, platschef, arbetsledare, kalkyl, BAS-U & BAS-P, BPU, besiktning m.fl.